Welkom op de website van de Onderwijsladder!

Praktijk de Onderwijsladder biedt zorg aan leerlingen in verschillende levensfases. Bij ons kunt u terecht voor diagnostiek, remedial teaching en huiswerkbegeleiding. Remedial teaching wil zeggen dat er extra ondersteuning geboden wordt aan leerlingen die leerachterstanden hebben opgelopen in het onderwijsleerproces. Wij verrichten diagnostiek naar leer-, ontwikkelings- en sociaal-emotionele problemen. 
We zien het als een uitdaging leerlingen een trede omhoog te helpen in hun schoolloopbaan!

Op onze website vindt u alle informatie. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen.