Tarieven

Omvang van diagnostiek en begeleiding hangt af van de aard en de ernst van de leer-, ontwikkelings-, dan wel sociaal-emotionele problematiek. Na het vaststellen van de hulpvraag kan er een kostenberekening worden gemaakt. Deze berekening wordt voorafgaand aan het onderzoek of begeleiding met u besproken. Om een indicatie van de kosten te geven, wordt hieronder een uurtarief vermeld. 

   
Intakegesprek (30 minuten) gratis
Psychologisch onderzoek (per uur) € 70,- 
Didactisch onderzoek  (per uur) € 55,- 
Evaluatiegesprek € 42,50 
Maken van handelingsplan en evaluatieverslag € 42,50 
Remedial teaching (per uur) € 42,50 
Huiswerkbegeleiding (per uur)

€35,- 

Remedial teaching in groepjes op scholen (per uur)

(Maximaal 4 leerlingen met dezelfde problematiek)

€70,-
RekenBootCamp (twee x 2,5 uur) 75,- 
Workshop  (drie tafels in 2,5 uur) 39,-

   Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.