Werkwijze

Ouders kunnen zich telefonisch, via het intakeformulier op de website of via de mail aanmelden. Vervolgens wordt een intakegesprek gepland. In het intakegesprek worden vragen en problemen met betrekking tot het leren dan wel sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind besproken en wordt aangegeven hoe uw kind geholpen kan worden. Het kan in veel gevallen nuttig zijn extra informatie in te winnen bij de school van uw kind. Dit gebeurt alleen als u, als ouders of wettelijk vertegenwoordigers daar toestemming voor geeft.
Leerkrachten en intern begeleiders van scholen nemen telefonisch of per mail contact met ons op. Vervolgens downloaden zij op de website een formulier dat door ouders ingevuld en ondertekend dient te worden. Dit formulier wordt tijdens het intakegesprek afgegeven voorafgaand aan het onderzoek.
Op basis van het intakegesprek wordt een voorstel geformuleerd voor het vervolg van de diagnostiek en begeleiding, met eventueel een kostenberekening. Omvang van diagnostiek en begeleiding hangt af van de aard en de ernst van de leer dan wel sociaal-emotionele problematiek. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de plaats en frequentie van de begeleiding. Samenwerking met de school van herkomst is van groot belang.

Eventueel wordt u doorverwezen naar derden als zij meer passende hulpverlening kunnen bieden.